AVÍS LEGAL

 

 1. TITULARITAT DEL DOMINI

 

En compliment de la legislació vigent, s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:

Responsable del tractament: INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ TSB 2012 SL

NIF: F10818466

Domicili Social: C/ Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 667760677

Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: info@institutecoedicio.cat

 

L’accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d’usuari del Lloc Web i (en endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions.

INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ (en endavant INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ o l’empresa) es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden patir modificacions. En qualsevol cas, el mer fet de l’ús i la navegació pel Lloc Web suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts existents a la web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de L’Empresa, que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i en aquest sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no es pot entendre cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, en el seu cas, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per a qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de L’Empresa, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l’Usuari al lloc web comporta el compromís de respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de L’Empresa.

 

 1. HIPERENLLAÇOS I/O ENLLAÇOS

Entre els continguts existents al lloc web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

L’Empresa no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes, i els enllaços que es poguessin facilitar a través del Web tenen finalitats informatives per a l’Usuari d’aquesta, però en cap cas situarien L’Empresa en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, L’Empresa no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs ni per qualsevol altre dany.

Per tant, L’Empresa s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S’adverteix a l’Usuari que, en cas que consideri que hi ha un Lloc que enllaça amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a L’Empresa mitjançant el correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a L’Empresa que permetin l’accés al lloc web de L’Empresa sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de L’Empresa s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc Web de L’Empresa.

 

 1. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

4.1 General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i l’ús del Lloc Web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar el Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar el Web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal, els béns, drets i interessos de l’empresa, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra manera sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de L’Empresa o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà davant de l’Empresa o davant de tercers de qualsevol dels danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc Web per l’Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les accions següents, que podran ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per a interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de L’Empresa, de qualsevol software, hardware o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altra informació de L’Empresa o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de L’Empresa.
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per a remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per fer qualsevol de les conductes descrites.

 

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a banda de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenllaç, el lloc web de L’Empresa ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de L’Empresa.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font de la Web.
 • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font del web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a software o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers.
 • No col·laborar amb un tercer per fer qualsevol de les conductes descrites.

 

 1. EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

L’Empresa en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar.

L’Empresa no assumeix cap responsabilitat pel retard, l’esborrat empresa, l’entrega errònia o la decisió en desar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.

L’Empresa tampoc no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Lloc Web, ni dels danys i perjudicis produïts a l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Lloc Web.

L’Empresa es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb preavís o sense.

La utilització del Lloc Web està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les vostres comunicacions a través del Lloc Web.

L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.

L’Empresa no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc Web.

L’Empresa no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o l’ús dels continguts o del Lloc Web.

L’Empresa no serà responsable tampoc de:

 • Els possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
 • L’ús per part de tercers d’elements propietat de l’empresa que confonguin la seva personalitat;
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del lloc web de L’Empresa;
 • La falta de funcionament de la Web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a l’Empresa;
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest;
 • L’existència de virus, programes malignes o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, oa la bona fe i l’ordre públic, del Lloc Web o els seus continguts, per part dels Usuaris;
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ;
 • En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web ens remetem al que estableix l’apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços

 

 1. CONSULTES, RECLAMACIONS I COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER ILÍCIT I INADEQUAT

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a l’empresa a través dels canals de comunicació actuals:

Responsable del tractament: INSTITUT DE L’ECOEDICIÓ

Domicili Social: C/ Pere Serra 1-15, 08173 Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 667760677

Correu electrònic del Delegat de Protecció de Dades: info@institutecoedicio.cat

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement de que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb L’Empresa i li ho comuniqui.

D’altra banda, la recepció per part de l’empresa de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’usuari com a comunicant.

 

 1. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre aquestes.

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats empreses o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, les dues parts es sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.